Mediation Conflicten zelf beslechten

Conflict?

Heeft u een conflict en houdt u graag zelf het heft in handen om het op te lossen, oriënteer u dan op mediation. Wij bevelen deze methode van harte aan, vanuit jarenlange, positieve ervaring.

Bij mediation beslechten de partijen zelf het conflict; er komt geen rechter of arbiter aan te pas, ze ontwerpen samen de oplossing. De mediator leidt ‘slechts’ het proces. Hij brengt het probleem en alle feiten, emoties en belangen die daarbij horen in beeld. U draagt mogelijke oplossingen aan, de mediator leidt het gesprek daarover. Uiteraard allemaal onder geheimhouding. Voorwaarde is dat alle partijen overtuigd voor mediation kiezen, anders werkt het niet.

Erik Roelvink heeft meer dan 25 jaar ervaring als mediator na het voltooien van de opleiding bij The Lime Tree. Sindsdien heeft hij in vele kwesties succesvol opgetreden als mediator. Tevens was Erik Roelvink de eerste e-mediator van Nederland.

Mediation is meestal sneller dan een gang naar de rechter, de oplossing is veelal minder kostbaar én er ontstaat vaak een nieuwe, (duurzame) verbinding tussen partijen. Of het nu gaat om een geschil tussen de diverse partners in een maatschap, een conflict tussen ouders en school, tussen OR en bestuurder of om arbeidsrecht-zaken. Erik Roelvink vertelt u er graag meer over en is beschikbaar om als mediator op te treden.