Workshops Kennisoverdracht

We dragen graag kennis en kunde over, daar heeft uw organisatie baat bij. Het hoort bij onze filosofie. Kenmerkend is onze praktijkgerichte aanpak; kennisoverdracht in combinatie met het leren van vaardigheden voor de eigen praktijk. De volgende workshops bieden wij aan. Het is ook mogelijk om een op maat gemaakte workshop samen te stellen.

Dossiermanagement & strategisch leidinggeven

Deze kennisoverdracht is een op maat gemaakte workshop dossiermanagement & strategisch leidinggeven waar alles inzit wat uw organisatie nodig heeft. Dat doen we door middel van een door Erik Roelvink ontwikkelde methode die uw medewerkers inzicht en handvatten geeft. Tijdens de workshop worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

  • Hoe toetst de rechtbank arbeidsgeschillen
  • Wat is de jongste jurisprudentie
  • Eisen aan het vastleggen van verzuim of disfunctioneren
  • Harvard methode van onderhandelen
  • Gesprekstechnieken & kleurloos doorvragen

Modernisering participatiefonds

In deze workshop wordt enerzijds onder de aandacht gebracht de modernisering van het participatiefonds. Anderzijds is het doel gelegen in het geven van (juridisch) inzicht in de mogelijkheden van de onderwijsinstelling als eigenrisicodrager. Er zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • De nieuwe vergoedingssystematiek
  • De uitzonderingen en bijzonderheden van de gewijzigde vergoedingssystematiek
  • De re-integratietaak van de overheidswerkgever en de rol van het participatiefonds
  • Waarop kan de eigenrisicodrager invloed uitoefenen?
  • Uw praktijksituaties en/of vragen worden besproken

Actualiteit

Bij deze workshop lichten we de nieuwste wetten en (belangrijke) jurisprudentie toe op het gebied van arbeids-, ambtenaren-, onderwijs- en sociaal zekerheidsrecht. We laten de bruikbaarheid & belang van deze wetten en/of jurisprudentie zien en (indien mogelijk) koppelen we het aan een casus die speelt.

Schouw

In de schouw bespreken we gezamenlijk met werkgevers alle vraagpunten/kwesties (van alle dossiers). Daarin geven we strategische tips en adviezen over de keuzes en beslissingen die gaan over personeel, strategie en gevolgen tijdens en na dienstverband. Hierbij kunnen de kosten en baten direct worden meegenomen.